Thứ Năm, ngày 01 tháng 8 năm 2013

Phim Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung 2 Trung quốc

 Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung 2 || Thâm Cung Nội Chiến 2

Phim Cuoc Chien Chon Tham Cung 2 Trung quoc

Có một sự thất bại của chính sách thương mại và việc làm thực hiện trong Ghana chuyển đổi nền kinh tế từ một nhà sản xuất chính cho nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ giá trị gia tăng trong khi đất nước vẫn còn là một nước nhập khẩu hàng hóa nước ngoài. Môi trường chính sách đã không được thuận lợi cho sự thích nghi công nghệ và chuyển giao và do đó cần phải được xem xét lại và tăng cường để hỗ trợ ngành công nghiệp. Cánh tay điều hành của Chính phủ phải báo cáo ít nhất một lần một năm để Quốc hội trên tất cả các bước thực hiện để đạt được chính sách hiến pháp objectivesespecially việc thực hiện các quyền con người cơ bản, một nền kinh tế lành mạnh, và các quyền làm việc, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Nhà nước phải đảm bảo một khoản thù lao công bằng và thực tế sản xuất và năng suất, thậm chí cân bằng và phát triển của tất cả các vùng của Ghana đặc biệt là cải Phim Cuoc Chien Chon Tham Cung 2 thiện các điều kiện sống trong các khu vực nông thôn, bảo đảm các nhu cầu cơ bản của cuộc sống cho người dân là một nhiệm vụ cơ bản .

Ngành nông nghiệp cần được hỗ trợ đầy đủ trong một cách nhằm ngăn ngừa nó khỏi đau khổ bỏ bê thuộc dầu mới được tìm thấy và lĩnh vực khí đốt như đã từng xảy ra ở Nigeria và Gabon. Nó cho thấy một nhu cầu để theo đuổi một cách tiếp cận tích hợp trong việc thực hiện chính sách công nghiệp xây dựng của đất nước vào thực tế khai thác từ những cơ hội mới được cung cấp bởi các lĩnh vực dầu khí. Tư nhân hóa các tổ chức công cộng không mang lại cổ tức dự kiến ​​rất nhiều. Do đó chính phủ đã cảnh báo chống lại các cuộc gọi trong một số khu cho tư nhân hơn nữa của các doanh nghiệp nhà nước.

Can thiệp mạnh mẽ của nhà nước trong một cách mà ủng hộ phát triển bền vững được khuyến khích. Mặc dù vai trò của khu vực tư nhân là động lực tăng trưởng được công nhận, nhà nước nên đóng vai trò chính đáng và tích cực trong việc đảm bảo chuyển đổi và đa dạng hóa nền kinh tế quốc gia thông qua một khuôn khổ phát triển thuộc sở hữu quốc gia, đặc biệt là xác định và thúc đẩy một khuôn khổ phát triển cụm dựa trên các Phim Cuoc Chien Chon Tham Cung 2 những người khác. Khu vực công nghiệp cần cơ cấu lại được trong một năng lực để đóng góp nhiều hơn cho sản lượng quốc gia và xuất khẩu.

Nhà nước cần để tối đa hóa lợi ích của ngành dầu khí thông qua việc phát triển năng lực địa phương, việc đạt được chín mươi phần trăm (90%) nội địa và phát triển dầu khí liên minh công nghiệp ngành cho việc chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế quốc gia.

Cuối cùng nhưng không đề nghị ít nhất là, ngân sách quốc gia nên đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, bình đẳng và phát triển con người và cơ sở hạ tầng dài hạn để mở Phim Cuoc Chien Chon Tham Cung 2 đường cho việc chuyển đổi kinh tế-xã hội nhanh chóng cần thiết liên quan đến ngân sách quốc gia minh bạch và có trách nhiệm.


Phim Cuoc Chien Chon Tham Cung 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông báo

Phim bộ mới cập nhật

Phim Lẻ