Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2013

Phim Tèo Em - Chiếu Rạp

Phim Tèo Em - Chiếu Rạp

bạn đang tìm kiếm ngân sách giải pháp CRM - Teo Em  bạn vẫn có thể cần phải tích hợp giữa Oracle và Microsoft CRM, bất kể thực tế rằng đây là những phần mềm khác nhau đến từ thế giới ứng dụng: Microsoft và Java cõi. Nếu bạn là nhà phát triển - có thể bạn sẽ được thông báo về hai giải pháp: Microsoft SQL liên kết cách tiếp cận máy chủ - sử d

ụng trình điều khiển ODBC cho Oracle - tạo ra các máy Teo Em  chủ liên kết trong MS SQL Server 2000/7.0 và sau đó sử dụng OPENQUERY, kỹ thuật OPENROWSET để truy cập dữ liệu Oracle. Bạn có thể tạo nền tảng Transact SQL Thủ tục lưu trữ hoặc xem để tạo điều kiện phát triển của bạn Oracle Gateway minh bạch và kết nối chung - hai cung cấ

p cho bạn kiểm soát từ Oracle bên. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn cảm thấy thoải mái hơn với Java / Oracle - đây là con đường để đi. Kết nối chung cung cấp cho bạn giải pháp phổ biến để truy cập cơ sở dữ liệu thông qua ODBC và cơ chế OLE Teo Em  DB để FoxPro, Microsoft Access, vv Thú vị hơn là sản phẩm thứ hai - Oracle Gateway suốt. Thành phần c

ủa nó được tạo ra riêng biệt cho mỗi nền tảng, kết quả trong việc tiếp cận hiệu quả hơn và nhanh chóng và hiệu suất tốt hơn. Hiện tại Oracle Gateway trong suốt có sẵn cho các nền tảng sau đây: Oracle Cổng minh bạch Informix có sẵn trên Solaris, HP / UX Oracle Cổng suốt cho MS SQL Server có sẵn
Teo Em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông báo

Phim bộ mới cập nhật

Phim Lẻ