Thứ Tư, ngày 04 tháng 9 năm 2013

Phim Trò Chơi Hôn Nhân tập cuối

Phim Trò Chơi Hôn Nhân tập cuối
Chủ Tro Choi Hon Nhan sở hữu của các doanh nghiệp nhỏ đang chuyển sang tính năng và lợi ích so với công nghệ thực tế. Chúng tôi thấy rằng lợi ích của việc làm việc ở nhà để bắt kịp về rỗi khi nó là thuận tiện là một tính năng tuyệt vời để bán công nghệ mới nổi như SSL VPN, nơi dễ sử dụng và an ninh yêu cầu quan trọng đối với lợi ích tổng thể của làm việc từ xa. Tuy nhiên, công nghệ này cần phải có một mức độ to lớn  

của "dễ sử dụng" gắn liền với nó. Các doanh nghiệp nhỏ không muốn Tro Choi Hon Nhan bước phức tạp mà nhiều doanh nghiệp nhỏ tư vấn tin là cần thiết để bảo vệ toàn bộ một mạng để truy cập từ xa, ví dụ. Công nghệ cần phải được đơn giản và hiệu quả hoặc các chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ không bao giờ đầu tư vào nó.

Sự thay đổi trong cộng đồng
Tro Choi Hon Nhan vấn SMB cần phải thay đổi. Như Dave Sobel của Evolve công nghệ tại Washington, DC tiểu bang, "tôi bán giá trị, chứ không phải công nghệ". Đây là những gì chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm trong nền kinh tế mạnh mẽ hiện nay. Nhưng doanh nghiệp ngày nay vẫn còn thận trọng về nơi họ sẽ đầu tư đô la công nghệ của họ

 . Họ yêu cầu một giải pháp cung cấp tất cả mọi thứ mà họ cần, nó phải là giá cả phải chăng và nó có "để làm việc tốt hơn so với dự đoán," Amy Babinchak của Cảng Dịch vụ máy tính, Microsoft MVP trong Security, cho biết. Các giải pháp cần phải có giá trị: được đầy đủ các
Tro Choi Hon Nhan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông báo

Phim bộ mới cập nhật

Phim Lẻ